Nový projekt v programu Interreg Rakousko - Česko: KreATivita&InovaCZe

Název projektu: Cocreating - Networks: KreATivita&InovaCZe (CON)

Zkrácený název projektu: KreATivita&InovaCZe

Číslo projektu: ATCZ00045

Program Interreg Rakousko — Česko 2021—2027

V rámci programu Interreg Rakousko-Česko 2021-2027, který podporuje projekty přeshraniční spolupráce, připravila Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s LIT Open Innovation Center na Univerzitě Johannese Keplera v Linci a partnery z kreativních odvětví v obou zemích projektovou žádost. Ta byla podána v programem stanovené lhůtě do 30. června 2023.

V prosinci 2023 byla žádost schválena Monitorovacím výborem, což umožnilo, aby byl 1. ledna 2024 oficiálně zahájen šestatřicetiměsíční česko-rakouský přeshraniční projekt Cocreating - Networks: KreATivita&InovaCZe (CON). Projekt svým zaměřením přispěje k naplnění specifického cíle programu, kterým je prohloubení právní a institucionální spolupráce. Vedoucím partnerem projektu je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Kancelář transferu technologií, která úzce spolupracuje s Univerzitou Johannese Keplera, LIT Open Innovation Center, v Linci a partnery z oblasti kulturně kreativního průmyslu, jakými je na české straně Umění ve městě a Creative Region v Linci na straně rakouské. Na realizaci projektu se významně podílí jeho strategičtí partneři: Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje, Oberösterreich Tourismus, Kreativní institut a Business Upper Austria.

Hlavním cílem projektu je zviditelnit kulturně kreativní odvětví v Horním Rakousku a jižních Čechách, zlepšit a trvale propojit jeho činnost. Všechna realizovaná opatření jsou zaměřena na řešení specifických potřeb kulturně kreativního průmyslu, poskytování dalšího vzdělávání pro zúčastněné strany formou cílených workshopů a přeshraniční výměnu znalostí. Významnou přidanou hodnotou je dlouhodobé propojování kreativních aktérů a organizací v oblasti cestovního ruchu a kulturních aktivit.

Celkovým výsledkem projektu bude společně vypracovaná přeshraniční strategie pro kreativní průmysl, která bude po skončení projektu společně realizována v Horním Rakousku a v jižních Čechách. Strategie bude po skončení projektu představena rozhodujícím orgánům v obou územích, aby mohla být využita při tvorbě regionálních a městských koncepcí v dlouhodobém horizontu.

Projekt KreATivita&InovaCZe je realizován za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Vedoucí partner:

- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Kancelář transferu technologií)

Projektový partner:

- Univerzita Johannese Keplera v Linci (LIT Open Innovation Center)

Projektoví partneři z kreativních odvětví:

- Umění ve městě (České Budějovice)

- Creative Region (Linec)

Logo AT CZ

Zahraniční stáže pro začínající podnikatele

Program Erasmus pro mladé podnikatele je mezinárodní výměnný program Evropské komise, jehož cílem je podpora podnikání v Evropě skrze přeshraniční výměnu zkušeností.

Od roku 2009, kdy program začal fungovat, bylo realizováno přes 11 000 pobytů. Nejedná se o součást programu Erasmus+, nýbrž o samostatný program. Začínající podnikatelé mohou vyjet do zahraničí na odborný pracovní pobyt, během kterého pracují ve společnosti hostitelského podnikatele a zároveň se od něj učí každodenním aspektům vedení podniku. Hostitelský podnikatel také pomáhá začínajícímu s úpravou jeho podnikatelského plánu a je mu mentorem. Oproti tomu začínající podnikatel často přinese nový a perspektivní pohled na řešení možných výzev, kterým hostitel může čelit.

Největší rozdíl oproti klasickým studentským stážím je důraz na kvalitní zapojení začínajícího podnikatele do provozu firmy, kterou vede hostitelský podnikatel. Začínající podnikatel má tak možnost naučit se z praxe spoustu nových poznatků.

Do programu je zapojeno celkem 39 zemí Evropy, do kterých je možné vycestovat. Doba pracovního pobytu je 1 – 6 měsíců. Profesní obor účastníka není nijak limitovaný, může se jednat o běžnější profese, či o něco velice specifického. Jazyk, ve kterém pobyt proběhne, musí být jazykem EU. I když se nejvíce pobytů realizuje v anglickém jazyce, není to nutnost. Např. pobyty v Německu a Rakousku lze realizovat v němčině, pobyty na Slovensku v češtině/slovenštině atp. Pro začínající podnikatele je k dispozici finanční podpora až 1100 EUR/měsíc. Výše stipendia se odvíjí od země, do které účastník vyjíždí.

Více informací lze získat na webu www.rera.cz/eye nebo přes koordinátora programu Zdeňka Hanzala (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 731 503 328).

 

EYE CZ logo 10cm jpeg 01

RM Roadmap - vedoucí KTT JU součástí tematické skupiny

Research Management Road Map, častěji uváděná ve zkratce RM Roadmap je iniciativa EU v rámci projektu Horizon Europe. Po bezmála roce fungování byly zavedeny tematické skupiny pro efektivní řešení více konkrétních témat.

Ambasadorkou, neboli zástupkyní za ČR byla od samého počátku zvolena vedoucí KTT JU, dr. Růžena Štemberková. A nyní je navíc jmenována ambasadorkou tematické skupiny Research Knowledge & Technology Transfer. Do své funkce bude uvedena na konce ledna 2024. Bude tak mít dosah k relevantním novinkám a informacím z oblasti transferu znalostí a technologií a zároveň bude v centru dění při řešení této problematiky na evropské úrovni.

 

RMRoadmaplogohorizontal    EU logo

Nové publikace v oblasti transferu znalostí a technologií

Kancelář transferu technologií vydala zcela novou sérii publikací na téma transfer znalostí a technologií ve výzkumných organizacích.

Jedná se o výukové materiály jak pro studenty: "Přehled problematiky znalostního transferu ve výzkumných organizacích",

tak pro profesionály v této oblasti: "Specifika znalostního transferu ve výzkumných organizacích".

Doplňující materiál je srovnávací studie ekosystému v oblasti transferu znalostí a technologií v České republice a v Norsku: Transfer znalostí v České republice a Norsku.

Materiály jsou k dispozici také v anglickém jazyce.

Skripta pro studenty v anglickém jazyce: Overview of Knowledge transfer in Research Organizations.

Skripta pro profesionály v aglickém jazyce: Knowledge Transfer Specifics in Research Organizationss.

Srovnávací studie: Knowledge Transfer in Czech Republic and Norway

Zahájena byla mimo jiné distribuce skript skrze Evropský patentový úřad, který o publikace projevil značný zájem. Konkrétním distribučním kanálem bude síť poradenských center Patlib.

Uvedené publikace jsou výstupy projektu získaného z Fondů EHP 2019-2021, programu Vzdělávání s názvem "Rozvoj třetí role univerzit; Transfer technologií pro podporu inovací", registrační číslo: EHP-CZ-ICP-3-010.

EEA grants4x

Spolupráce se společností Agro-La

Inovovaná receptura k jogurtu s originální ovocnou složkou zFakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vznikla ve spolupráci se společností Agro-La, spol. s r.o. Receptura je chráněna Užitným vzorem č. 35737. Projekt vývoje tohoto nového produktu byl Kanceláří transferu technologií zalistován do inkubačního programu společnosti Faba Incube. Ta po prvotním představení zaměstnanci Kanceláře transferu technologií projevila zájem o tento inovativní produkt a chce se stát investorem pro uvedení tohoto produktu na trh.

Receptura je inovativní zcela novou ovocnou složkou (plody černého bezu + černý rybíz) a prodlouženou dobou minimální trvanlivosti bez jakýchkoliv přidatných látek.  Ta byla úspěšně otestována na dvojnásobnou délku než je aktuálně garantována u dnes běžně prodávaných jogurtů, tedy na 42 dnů.

V sídle společnosti Agro-La v Jindřichově Hradci proběhla dne 5.1.2024 první osobní schůzka celého zainteresovaného týmu. Na základě připravené ochutnávky byl zároveň vybrán konkrétní typ jogurtu, který bude vyráběn a dále testován na ještě delší možnou dobu trvanlivosti. Dále byla diskutováno rozšíření o  další novou ovocnou složka, kterou připraví na Fakultě zemědělské a technologické. Vybrána byla kombinace plodů černého bezu a maliny.

Navazovat budou nyní administrativní záležitosti vkladu duševního vlastnictví (Užitného vzoru) do nově založené firmy LLONG.

 

404105612 387177113891681 6587960026294577758 n 404960091 7976257029056821 8543854170262415403 n

Antivirové nanomateriály - výstup TAČR GAMA 2 - publikovány v prestižním americkém časopise

Výsledek dílčího projektu realizovaného v rámci centrálního projektu spolufinancovaného za pomoci programu GAMA 2 Technologické agentury ČR dosahuje úspěchů na vědeckém poli. Článek pojednávající o technologii byl publikován v prestižním americkém časopise ACS Applied Nano Materials.

Kancelář tranferu technologií JU tento projekt administrovala a technologii vede ke komercializaci.

Celý článek byl zveřejněn na webových stránkách přírodovědecké fakulty.

černá

 

Cena Inovace roku 2023 - Černý česnek z FZT JU

Asociace inovačního podnikání České republiky vyhlašuje pravidelně již od roku 1996 prestižní soutěž o Cenu Inovace roku pod záštitou prezidenta republiky. Za uplynulých 27 ročníků soutěže bylo uskutečněno 7.555 konzultací, bylo předloženo 400 přihlášek a hodnoceno 324 inovačních produktů (výrobků, postupů, služeb). Počet oceněných inovačních produktů bylo 302, z toho bylo uděleno 51 ocenění Cena Inovace roku.

Cílem soutěže je ohodnotit a ocenit nejlepší inovační produkty v ČR, ve všech oborech. Přihlášky mohou podávat malé, střední i velké firmy se sídlem v ČR. Podmínky soutěže jsou následující:  

- do soutěže se přihlašuje nový nebo významně zdokonalený produkt zavedený na trh v posledních 3 letech (výrobek, technologický postup, služba);

- přihlášený produkt musí být již průkazně úspěšně využíván (výrobek, resp. služba je uveden/a na trh, technologický postup je zaveden v praxi).

V letošním roce se ucházelo o toto prestižní ocenění celkem 134 inovativních technologií.

Do této soutěže se nám za Kancelář transferu technologií v letošním roce podařilo přihlásit technologii z Fakulty zemědělské a technologické a sice: „Způsob přípravy černého česneku s antioxidační aktivitou a černý česnek připravený tímto způsobem“. Naše technologie byla vyhodnocena jako TOP 10 v rámci CENA INOVACE ROKU 2023, což je mimořádný úspěch. Za kolektiv původců technologie na slavnostním večeru představil a ocenění převzal dr. Jan Bedrníček spolu s vedoucí kanceláře transferu technologií.

404688182 1084426569234739 5802924637549442951 n 404697849 556728053325114 2057639115352937371 n 404973822 1395889547978632 5056692798744522778 n

 

 

Technology, Art, Humanities Creative and Innovation Center

Slavnostní představení TAH — Technology, Art, Humanities Creative and Innovation Center & Manifestu za spojení sil nových technologií, umění, společenskovědních a humanitních oborů se uskuteční dne 14.12.2023 od 16:00 hod v Technologickém centru UMPRUM.

Vytvořit kreativní a inovační centrum TAH je společným záměrem českých výzkumných organizací, které spatřují potenciál v propojování světů kulturních a kreativních odvětví, technologií a  humanitních a společenskovědních oborů. Zapojené organizace vnímají potřebu zvýšit mezioborovou spolupráci v oblasti celospolečenských výzev současných i  budoucích, jejichž řešení leží mimo dosah jednotlivých disciplín. Společnou vizí je vytvoření prostoru pro interdisciplinární kooperaci v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací, s cílem přinášet reálný pozitivní dopad na společnost a prostředí pro život. Budeme se na Vás těšit 14. prosince 2023 v 16 hodin v Technologickém centru UMPRUM (Mikulandská 134/5, Praha 1).

Prosíme o potvrzení vaší účasti do 7. prosince pod odkazem zde.

Pozvánka se všemi informacemi ke stažení zde.

Kompletní znění manifestu ke stažení zde.

Senior Care Fest

Festival Senior Care Fest se skládá z odborné konference, workshopů a výstav se změřením na péči o seniory. Akci pořádá ČVUT a Czech VR Agency. 

V rámci programu bude představen společný produkt, Sada virtuálních zážitků pro seniory s názvem VIREAS, který vznikl za spolupráce Teologické fakulty Jihočeské univerzity v ČB, ČVUT a společnosti AVRAR, která je mezi partnery akce.

Datum konání je 9.11.2023.

Místo konání: ČVUT, CIIRC, Praha.

Podrobný program akce je na webových stránkách akce nebo ke stažení zde: 1.strana, 2. strana

 

«StartPrev12345678910NextEnd»
Page 1 of 52