Hodnocení technologické jakosti zrna pšenice

Kompletní zhodnocení jakosti zrna pšenice, se zaměřením na netradiční druhy (špalda, jednozrnka, dvouzrnka a další). V laboratoři je možné provést jak klasické analýzy pekařské jakosti, tak pokročilá stanovení zahrnující komplexní reologické posouzení těsta (na přístroji Mixolab II.). Na základě zjištěných dat je poté možné navrhnout optimální technologii zpracování (pekařské zpracování, výroba těstovin). Dále je možné přímo na zakázku realizovat přesné maloparcelkové pokusy s následným vyhodnocením technologické jakosti zrna.

 

Základní parametry pekařské jakosti:
• obsah bílkovin,
• obsah mokrého lepku a Gluten index,
• Zeleny test,
• Falling number.

Reologie mouky a těsta:
• Mixolab II. - Reologický přístroj pro zjištění vaznosti (protokol SIMULATOR), pro stanovení chování lepkové sítě a škrobu při míchání a zahřívání těsta (protokol STANDARD) a umožňující popsat kvalitu těsta pomocí 6-ti místného číselného indexu PROFILER (vaznost, míchání, lepek, viskozita, aktivita amylázy a retrogradace).

Mixolab s

Na základě zjištěných parametrů jakosti je možné v laboratoři experimentálně ověřit vhodný technologický postup pro výrobu těstovin a pokusné pečení, včetně výroby/pečení.

Chléb