BAT Centre JU

Cílem činnosti BAT centra JU je posoudit dopady technologií použitých v zemědělské výrobě na životní prostředí a získané informace poskytnout orgánům státní správy jako podklad pro další rozhodování. V praxi by tak měly být v budoucnu používány jen takové technologie, jejichž negativní vliv na životní prostředí je minimální, a to při zachování ekonomické únosnosti a splnění přísných kritérií kladených na welfare zvířat.

 

Navržené technologie jsou cíleně ověřovány v poloprovozních a provozních podmínkách přímo na farmách.

BAT centrum sestává z několika specializovaných laboratoří vybavených špičkovou měřicí technikou:

  • laboratoř pro stanovení emisí a imisí zátěžových a skleníkových plynů
  • laboratoř měření hluku a koncentrace prachových částic
  • laboratoř pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů
  • laboratoř etologie hospodářských zvířat
  • laboratoř pro měření zápachu

BAT 01

Měření:

  • koncentrace prachu
  • hlukové zátěže
  • koncentrace pachových látek
  • emisí a imisí plynů

 

Kontakt:

RNDr. Růžena Štemberková

Mobil: +420 702 027 182

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.