Informace pro podávání žádostí v rámci druhé výzvy TAČR GAMA

29. 3. 2017 V rámci druhého kola programu TAČR GAMA TG 03100027 Posíleni proof of concept na Jihočeské univerzitě je možné podávat přihlášky         do 12. 5. 2017, 14,00 hodin                                                                                                               

Plánovaný timing:

24.03. - 12.05.2017    lhůta pro podávání přihlášek

15.05. - 26.05.2017    příprava a kontrola dílčích projektů pro radu, rozeslání členům rady                                        

12.06. - 16.06.2017    zasedání rady pro komercializaci

19.06. 2017                odeslání na TAČR a čekání na finální stanovisko (15 dní ode dne doručení)                                  

 

Prezentace z úvodního semináře a veškeré formuláře pro podávání žádostí jsou ke stažení na stránkách jctt:                                                                                        http://www.jctt.cz/cz/o-projektech/projekt-gama-tacr, v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ.

Kancelář transfetu technologií nabízí konzultace a pomoc při sestavování žádostí, a to do 5. 5. 2017.

Kontaktujte nás prosím na mailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.