Leadership botanical excursion

Analýzy vzorků sinic a řas 
Mikroskopická analýza materiálu dodaného zadavatelem. V případě potřeby je pro zadavatele možno zajistit i odběr vzorků na určeném místě. Fotodokumentace významných nálezů. Katedra nabízí též invetntarizační průzkumy sinic a řas v lokalitách požadovaných zadavatelem. Několikanásobný odběr vzorků a mikroskopická analýza sebraného materiálu z biotopů dle požadavku zadavatele. Fotodokumentace významných nálezů. Dále je schopna zajistit izolace kmenů sinic a řas dle požadavku zadavatele na standardních i modifikovaných médiích.

Testování odolnosti materiálů k porůstání fototrofními biofilmy 
Testování materiálů probíhá podle požadavků zadavatele pro vodní, nebo terestrické prostředí přírodní směsí sinic a řas. Délka testů závisí na typu prostředí pro testování od jednotek týdnů ve vodním prostředí po měsíce až roky v prostředí suchozemském.