Spin-off - sharing experince

V rámci realizovaného projektu z podpory bilaterální spolupráce Ministerstva financí ČR dochází k finalizaci výstupů a jsou naplánovány výměnné pobyty.

Název projektu: Spin off - sharing experiences, reg.č.: EHP-BFNU-OVNKM-4-091-2022.

Projektový partneři - na CZ straně: Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, na norské straně: inovační agentura Apenhet, Oslo.

Hlavním výstupem bude studie pro podporu a založení spin off společností. Díky vzájemné spolupráci a vzájemného učení půjde o inovativní publikaci, která bude odrážet přístupy a best practice obou partnerských zemí. V červnu 2024 proběhnou výměnné pobyty mezi projektovými partnery a při té příležitosti dojde ke shrnutí a závěrečným revizím této studie. Realizace projektových aktivit byla pozdržena ze strany norského partnera jelikož v první polovině roku 2023 probíhala v Norsku diskuze na vládní úrovni nad reorganizací transferových center. Nebyla tedy možná širší komunikace. Práce se mohly rozběhnout ve druhé polovině roku a norský partner mohl s transferovými centry započít komunikaci. Ze strany KTT JU práce probíhaly kontinuálně. I díky úspěchům kanceláře na poli komercializace výsledků vědy a výzkumu a založení první spin off firmy na JU na začátku roku 2023 mohly být využity a zapracovány ověřené postupy.

Studie bude ve své finální podobě veřejně dostupná na webových stránkách obou projektových partnerů.

 

EEA and Norway grants