Antivirové nanomateriály - výstup TAČR GAMA 2 - publikovány v prestižním americkém časopise

Výsledek dílčího projektu realizovaného v rámci centrálního projektu spolufinancovaného za pomoci programu GAMA 2 Technologické agentury ČR dosahuje úspěchů na vědeckém poli. Článek pojednávající o technologii byl publikován v prestižním americkém časopise ACS Applied Nano Materials.

Kancelář tranferu technologií JU tento projekt administrovala a technologii vede ke komercializaci.

Celý článek byl zveřejněn na webových stránkách přírodovědecké fakulty.

černá