Exkluzivní licence na nový produkt Školkotelka

Kanceláři transferu technologií v úzké spolupráci s Pedagogickou fakultou se podařilo uzavřít exkluzivní licenci na vytvořený a v praxi ověřený zbrusu nový produkt, a sice „Výukové pomůcky pro distanční výuku předškolních dětí“, pro něž jsme registrovali ochrannou známku ŠKOLKOTELKA. Tento produktu je určen pro široké využití učiteli nebo rodiči, který vyvinuly a vyladily odbornice v oboru z Pedagogické fakulty JU pod vedením paní doc. Vítečkové a paní Mgr. Svobodové. Vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádný produkt, který na trhu dosud neexistuje, tak není divu, že se nám jej podařilo tržně uplatnit velmi rychle po svém dokončení. Výhradní licenci k tomuto produktu zakoupilo nakladatelství INFRA s.r.o. Nakladatelství zároveň bylo vážným zájemcem o výhradní licenci od okamžiku ukončení prací na předmětných výukových materiálech.

Samotný produkt Školkotelka se skládá z obsáhlé Metodické příručky, Pracovního sešitu pro děti, několika nezbytných pomůcek a celkem 42 výukových videí. Výukové materiály jsou tematicky rozděleny a chronologicky kopírují školní rok. Vývoj tohoto úspěšného produktu byl financován skrze projekt Rozvoj aktivit PoC na Jihočeské univerzitě, Technologickou agenturou ČR, v programu GAMA 2, který získala Kancelář transferu technologií.

Zároveň byla již vytvořena samostatná webová stránka pro tento produkt www.skolkotelka.cz, na které jsou produkty představeny a zároveň je možné díky přesměrování jedním klikem na stránky nakladatelství INFRA zakoupit.

Ukázkové video ke shlédnutí pod odkazem zde.

SKOLKOTELKA barevne 3