Potenciál transferu technologií ke zhodnocení výsledků vědy a výzkumu

V rámci cyklu akcí, pořádaných Českým svazem vynálezců a zlepšovatelů, zaměřených k ochraně nehmotného majetku a duševního vlastnictví se uskuteční seminář na téma Potenciál transferu technologií ke zhodnocení výsledků vědy a výzkumu.

Místo konání: Kongresový sál Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze

Čas konání: středa, 20.9.2023, od 10.00 hodin

Přednášející: RNDr. et. Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA; Vedoucí Kanceláře transferu technologií Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Členka výboru EPO_PATLIB

Pozvánka s uvedeným programem ke shlédnutí zde.

csvz