Malý kulatý stůl - Kreativní příhraničí

V rámci aktuálně řešeného projektu zaměřeného na znalostní transfer nazvaném Kreativní příhraničí byl dne 16.6.2022 zorganizován Jihočeským vědeckotechnickým parkem, Kanceláří transferu technologií Jihočeské univerzity a odborem kultury a památkové péče KU JK malý kulatý stůl s kreativci Jihočeského kraje.

Všichni zúčastnění byli rozděleni do pěti základních pracovních skupin (hudba, scénické umění; knihy, tisk; výtvarné umění, design, architektura; film, vysílání, SW a herní průmysl; aktéři a instituce v JČK). V rámci skupin následně pracovali a diskutovali témata, kterými byla Komunikace, Zdroje financování a Bariéry v realizaci svých aktivit a jejich odstraňování. Diskuze byla velmi živelná. Všichni zúčastnění se na závěr shodli na potřebě se pravidelně scházet a vyměňovat si vzájemné informace a impulzy k dalšímu rozvoji.

 

DSCF9503 mensi DSCF9509 mensi

final logo 02