Monitorovací výbor Interreg ČR-Bavorsko 21-27

Dne 12. 5. 2022 proběhlo první zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg Bavorsko – Česko 2021 – 2027, které se uskutečnilo v Českých Budějovicích.

V rámci tohoto monitorovacího výboru poprvé v roli člena výboru usedl zástupce národní platformy Transfera.cz na základě dlouhodobé spolupráce v oblasti přeshraniční územní spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Národní spolek Trasnfera.cz je zastoupen místopředsedkyní spolku RNDr. et Mgr. Růženou Štemberkovu, Ph.D., MPA a v případě její nepřítomnosti předsedkyní spolku RNDr. Evou Janouškovcovou Ph.D., LLM.

V rámci prvního zasedání byl schválen:

- Jednací řád

- Pravidla způsobilosti výdajů

- Způsob hodnocení projektů

- Rámcové podmínky Fondu malých projektů.

V závěru byl představen komplexní monitorovací systém.

 

20220512 092208 20220512 092214 20220512 104712 20220512 151215