Inovace JU v kytarové hudbě ve slovenském časopisu transferu technologií

Rozsáhlý článek o technologii, která zajistí změnu hraného zvuku kytary, byl uveřejněn ve slovenském časopise transferu technologií. Technologické řešení zvané LongHand, protože jde pomyslně o prodlouženou ruku hudebníka, je inovací z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Autory jsou pan dr. Ladislav Ptáček a pan dr. Milan Novák. 

Technologie na počátku letošního roku získala průmyslově právní ochranu Evropského patentu.

Odkaz na celý časopis zde, článek začíná na straně 60.