Schůzka se zástupci Ministerstva zahraničních věcí

Dne 22.04.2022 se na půdě Jihočeského vědeckotechnického parku uskutečnil Kulatý stůl se zástupci Ministerstva zahraničních věcí. Ministerstvo zahraničních věcí zastupoval  náměstek ministra  Mgr. Jiří Kozák a ředitel odboru ekonomické diplomacie PhDr. Marek Svoboda. Jihočeská univerzita byla zastoupena panem prorektorem pro vědu a výzkum doc. Ing. Luďkem Berecem, Dr., vedoucí Kanceláře transferu technologií RNDr. et Mgr. Růženou Štemberkovou, Ph.D., MPA, děkanem Zemědělské a technologické fakulty JU doc. Ing. Petrem Bartošem, Ph.D a tajemníkem fakulty Mgr. Michalem Marušákem.

Celou akci organizovala Jihočeská hospodářská komora  a jejím garantem byla Ing. Dana Feferlová. Hlavním tématem Kulatého stolu byla diskuze  nad nástroji a službami ekonomické diplomacie pro podporu exportu a podpora internacionalizace vědy a výzkumu tedy vědecké diplomacie.

MZV