Vývoj epidemie předpovídá pan doc. Luděk Berec z PřF JU

Rozsáhlý článek podložený mnoha daty a grafy o velmi pravděpodobném budoucím vývoji epidemiologické situace související s onemocněním COVID19 je zveřejněn na portálu seznamzprávy.cz.

Interview je vedeno s panem dr. Luďkem Berecem, který je na Jihočeské univerzitě prorektorem pro vědu a výzkum a vědeckým pracovníkem na Katedře matematiky Přírodovědecké fakulty.

Pan doc. Berec se matematickým modelování situace okolo epidemie Covidu19 zabývá od samého začátku. Bohužel data jasně ukazují, že situace není dobrá a pokud se chce ČR vyhnout přetíženosti nemocnic s akutními případy hospitalizovaných je potřeba přistoupit k restriktivním opatřením.

Vývoj situace je v článku velmi srozumitelně vysvětlen. Tedy proč se opakuje sitauce z předhozích vln, když se očekávalo, že očkování a promořenost tomu zabrání. 

Celý článek k dispozici zde.