"Raci na stráži" postoupili dále v soutěži Parádní nápad

Kancelář transferu technologií JU přihlásila se souhlasem původců do soutěže Parádní nápad tři technologie, dvě z Fakulty rybářství a ochrany vod a jednu ze Zemědělské fakulty. 

Témata přihlašovaných projektů byly omezeny na následující oblasti: Mobilita, Ekologie, Elektrochemie, Elektrotechnika, Robotika, Energetické & průmyslové technologie. Organizátorem soutěže je PowerHub a Pardubický podnikatelský inkubátor.

Za JU byly přihlášeny tyto technologie:

- Zařízení k čištění odpadních vod pana dr. Regendy,

RemoteGuard pana doc. Broma a jeho týmu

Raci na stráži pana prof. Kozáka a jeho týmu.

V pátek 12.3.2021 proběhla on-line prezentace technologií před zástupci z řad organizátorů.

Pro vybrané projekty má soutěž další fáze, jednou z nich je tzv. Bootcamp. Jde o dvoudenní akci, při které bude účastníkům umožněno zúčastnit se školení na vybraná témata. Na výběr jsou definována tyto: Design Thinking (přístup orientovaný na zákazníka), Business Model (jak na svých projektech vydělat), Investice (jak zajistit investiční atraktivitu pro svůj projekt), Právnické minimum pro podnikatele, Základy ochrany duševního vlastnictví, HR (budovaní týmu, set-up společnosti ze strany zakladatele), Marketing - sociální média.  Po školení bude následovat příprava finální prezentace, která bude představena ve finálovém kole na konci dubna.

Postupujícím projektem za JU jsou "Raci na stráži".