Vzdělávání nových členů KTT JU

Započalo vzdělávání nových členů KTT JU, technologických skautek z humanitních fakult JU

Série vzdělávacích seminářů k proškolení nových posil Kanceláře transferu technologií, která bude zaměřena na oblasti transferu znalostí, započala již v úvodu jejich působení. Novými členkami týmu KTT JU jsou od ledna 2021 technologické skautky z humanitních fakult univerzity, tedy Filozofické, Pedagogické a Teologické. Tím je skautská základna pokryta na všechny fakulty JU.

V únoru byl absolvován seminář, který byl zajištěn konkrétní poptávkou po potřebném tématu, a sice Autorské právo, Autorskoprávní ochrana, know-how a obchodní tajemství. Seminář byl veden přednášející s dlouholetou praxí v advokacii a patentovém právu se zaměřením na Autorské právo. Díky prokládání výkladu praktickými příklady a umožnění klást dotazy v okamžiku prezentace daného tématu byl obsah interaktivní a přínosný. Potvrzením vhodně zvoleného tématu byla řada dotazů ze strany skautek ke konkrétním situacím, které pracovně často řeší a potřebují znát správný postup.

Další série seminářů bude následovat již na konci března a v polovině dubna, tentokrát na téma "Práva k výsledkům výzkumu".