Low-volume production of entomopathogenic fungi and mykoparazitických

 

Nabízíme službu zaměřenou na malokapacitní produkci biomasy entomopatogenních a mykoparazitických hub. Spory hub jsme schopni produkovat jak pomocí submerzní kultivace v tekuté živné půdě, tak i produkovat spory na umělých agarizovaných živných půdách a přirozených substrátech. Pomocí technologie jsme schopni finalizovat vyprodukovanou biomasu do standardního biopreparátu určeného k aplikaci v místě výskytu živočišných škůdců popř. na lokality s výskytem fytopatogenních hub (původců onemocnění rostlin).