The dairy fungal cultures, long-term storage of strains of microscopic fungi

 

Nabízíme službu dlouhodobého ukládání a uchovávání matečných kultur kmenů vláknitých hub za použití techniky imobilizace biomasy kmenů do alginátových pelet. Alginátové pelety ukládáme do mrazicího boxu při teplotě přibližně -20°C. Uložené kmeny v alginátových peletách jsme schopni aktivovat a jako čistou kulturu zaslat na agarových plotnách. Sbírka entomopatogenních a mykoparazitických hub není oficiální sbírkou, slouží momentálně pro interní potřebu.