Characteristics of strains using phenotypic parameters and biological parameters strains obtained using "in vitro" and "in vivo" systems)

 

Identifikace na úrovni druhu představuje mandatorní předpoklad cíleného využívání entomopatogenních a mykoparazitických hub. Identifikace partikulárních kmenů jednotlivých druhů entomopatogenních a mykoparazitických hub představuje velmi složitý problém, jehož obecné řešení spočívá v oblasti aplikace specifických determinačních technik a metod (např. fenotypové a fyziologické markery). Nicméně, z hlediska praktického využití jsou nezbytné základní charakteristiky kmenů, zejména pak kmenově specifické parametrizace rychlosti vývoje (růst středových kultur), produkce spor (množství spor/1 mm2 kultury, resp. spor/1 g přirozeného substrátu), vitalita spor (klíčivost - %) a virulence (účinnost kmene stanovená pomocí standardního laboratorního biotestu). Nabízíme službu polyfaktoriálního hodnotícího systému umožňujícího definovat možnosti následného praktického využití jednotlivých kmenů v kontextu základního cíle – využití lokálních kmenů entomopatogenních a mykoparazitických hub při záměrném navýšení přirozené supresivity zemědělsky využívaných půd.