Complete chemical and physical analyzes of surface and subsurface water

 

Jednotlivé analýzy:

  • měření vodivost, pH, KNK
  • měření obsahu O2
  • stanovení obsahu rozpuštěných látek (včetně rybničních vod, stanovení sestonuchlorofylu,…)
  • měření rozpuštěného a partikulovaného uhlíku (TC, IC, TOC, DOC)
  • měření obsahu dusíku ve vodách (NH4+, NO2, NO3)