Chov ryb a rybniční hospodářství

Poradenství v chovu ryb v rybniční akvakultuře

Služby a konzultační činnosti v oblasti rybářského managementu volných vod, ochrany ryb a mlžů ve volných vodách, migracemi ryb a zprůchodňováním migračních bariér na vodních tocích, hodnocením kvalitativních vlastností rybí svaloviny, rybničním managementem hospodářsky významných druhů ryb apod.


Hodnocení rybničního hospodaření a problematiky stability nákladů na krmivo v polointenzivním chovu
Laboratoř vyhodnocuje stávající způsoby rybářského obhospodařování, navrhuje a sestavuje nové metody rybářského managementu podporující biodiverzitu a ekologickou stabilitu vodního prostředí.

Monitoring a repatriace ryb a raků

 Služba pro investory i úřady státní správy. Provádíme monitoring ryb a raků s využitím odchytových zařízení, vrší, sítí, elektrických agregátů. Jsme držiteli výjimky ze zákona pro manipulaci s kriticky ohroženými druhy raků (rak říční, rak kamenáč). Zpracujeme posudky, navrhneme postupy prací eventuálně postup při repatriaci ohrožených živočichů.