Invazní rostliny

Invazní rostliny

Charakteristika

Tým invazí rostlin na PřF JU sleduje šíření mnoha invazních i potenciálně invazních nepůvodních druhů rozličného původu na území ČR i jinde ve světě. Ve spolupráci se zahraničními univerzitami řeší studie jednotlivých invazních druhů i zhodnocení jejich vlivu na domácí společenstva.

Kde nás najdete?

//www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=s@st=s@ssq=přírodovědeck%C3" target="_blank">Zobrazit mapu

Kontaktní údaje

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra botaniky
adresa:

PřF Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích

IČ: 60076658
Tel.: +420605430008
Fax:
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: http://botanika.prf.jcu.cz/invaze/

Monitoring výskytu invazních druhů ČR v krajině

Modelování šíření invazních druhů

Přednášky a exkurze pro veřejnost na téma Invazní rostlin

 

Zhodnocení vlivu invazních druhů na konkrétní území

Poradenství při omezování a likvidaci populací invazních druhů