Archeozoologická analýza kostí

Archeozoologická analýza kostí

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra botaniky
Ulice: Branišovská 1016
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

Předmětem archeozoologické analýzy je studium kostí, zubů a dalších částí živočišných těl (např. rohoviny, paznehtů, schránek měkkýšů atd.) v archeologickém kontextu. Analýza využívá a propojuje poznatky přírodních a humanitních oborů. Velice úzká je spolupráce především s archeologií, která rozšiřuje zoologická zjištění např. o časové a prostorové informace.

Ukázka: http://lape.prf.jcu.cz/specializace/archeozoologie/

Podmínky

Laboratoř provede v archeologické lokalitě zákazníka odběr vzorků pro analýzu nebo zajistí odvoz zvířecích kostí na místo analýzy. V laboratoři se  provádí vlastní analýza, spočívající v podrobném popisu a měření každé kosti podle archeozoologických standardů. Data jsou ukládána do archeozoologické databáze. Obvykle počítáme čas technického odběru a konzultace, při vlastní analýze pak čas analytika, strávený na daném projektu. Cena se většinou pohybuje kolem 400 Kč na hodinu bez DPH. Produktem je komplexní analytická zpráva, obvykle předávaná v digitální podobě.