Dendrochronologická analýza dřeva

Dendrochronologická analýza dřeva

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra botaniky
Ulice: Branišovská 1016
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

Služba je založena na terénním odběru dendrochronologického vzorku buď Preslerovým vrtákem nebo motorovou pilou, případně jiným způsobem. Vzorky jsou přepraveny do laboratoře a změřeny na přístroji TimeTable. Výsledky jsou porovnány se standardními křivkami pro specifické druhy dřeva. Je určen, pokud je to možné, datum smýcení stromu, případně stanoveno stáří jednotlivých dřev historické konstrukce.

Ukázka: http://lape.prf.jcu.cz/specializace/dendrochronologie/

Podmínky

Laboratoř provede v lokalitě zákazníka odběr vzorků pro analýzu, zajistí skladování a přesun materiálu a jeho komplexní analýzu. Obvykle počítáme čas technického odběru a konzultace, při vlastní analýze pak čas analytika, strávený na daném projektu. Cena se většinou pohybuje kolem 400 Kč na hodinu bez DPH. Produktem je komplexní analytická zpráva, obvykle předávaná v digitální podobě. Cena jednotlivého měření se pohybuje mezi 500-1000 Kč za změřený vzorek.