Návrh managementu lokality vhodný z hlediska ptáků

Návrh managementu lokality vhodný z hlediska ptáků

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Fakulta: Katedra zoologie
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

V naprosté většině případů je spojen i s monitoringem ptáků, ovšem lze domluvit pouhé zhodnocení kvality biotopů. Nádstavbou oproti klasickému mapování jsou návrhy managementů podporující cílové/vzácné druhy či celkově bohatost avicenózy.

Většina managementů bude reflektovat ochranu přírody, je však možné i provést tzv. farmplánové zhodnocení, tedy management zohledňující jak podporu biodiverzity, tak zemědělské hospodaření a zemědělskou politiku ČR.

Výstupem je návrh managementu lokality, v případě farmplánu prodiskutovaný s hospodářem, případně i  monitorovací zpráva se seznamem druhů ptáků s komentářem.

Práci je možno proplatit jako OON nebo službu (živnostenský list).

Ukázka:

Podmínky

Monitoring ptáků může probíhat v hnízdní sezóně (polovina března – polovina  července), hodnocení biotopů pro ptáky například pro potřeby farmplánů může probíhat celoročně.

Cena je smluvní podle rozsahu a komplikovanosti práce, vzhledem k větší odbornosti je vyšší než u klasického monitoringu.