Návštěva německého velvyslance na JU

Dne 22.08.2018 navštívil Jihočeský kraj velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze, pan Dr. Christoph Israng. 

Pan velvyslanec vyslovil přání, že by velice rád navštívil též Jihočeskou univerzitu, a v rámci ní se rád seznámil mimo jiné i s činností Centra transferu technologii Jihočeské univerzity.

V rámci setkání byla panu vevlyslanci představena Kancelář transferu technologií a její výsledky od roku 2012, kdy na Jihočeské univerzitě v Českých Budějoviích vznikla, a dále aktuálně řešené projekty, včetně seznámení s jednolitvými proof-of-concept projekty našich vědeckých pracovníků.

Autor: RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, vedoucí Kanceláře transferu technologií