Kancelář transferu technologií se vzdělávala v Izraeli

V termínu 18.6. – 21.6.2018 se zástupkyně Kanceláře transferu technologií zúčastnily workshopu University Technology Transfer, který se konal v Tel Avivu v Izraeli.

Tento workshop detailně rozebíral jednotlivé aspekty transferu technologií na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, který je prováděn společností Yissum. Workshop byl pořádán na maďarské ambasádě v rámci pracovní Višegrádské skupiny a počínající mezinárodní spolupráce České republiky, Slovenské republiky, Maďarska a Polska v Izraeli. Školení se též zúčastnili zástupci z různých univerzit zemí V4, kteří se věnují dané problematice. Z České republiky se kromě KTT JU účastnili i zástupci brněnské Masarykovy univerzity a Mendelovy univerzity a Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava.

Seminářem provázeli přední odborníci ze zmíněného centra Yissum, které se řadí svými úspěchy k jednomu z nejvýznamnějších center pro transfer technologií na světě. Přednášejícími byli Tamir Huberman (CIO), Bob Trachtenberg (General Councel) a Tamar Gallily (Patent Attorney).Yissum je společnost určená pro transfer technologií, která byla založena Hebrejskou univerzitou v Jeruzalémě v roce 1964. Byla třetí společností na světě, která byla zřízena ke komercializaci vynálezů a inovací, které vzniknou na univerzitě. Mezi její spin-off společnosti patří např. Orcam, Mobileye, Collplant a Briefcam. Spolupracují s významnými společnostmi jako jsou Novartis, Johnson & Johnson, Google, Merk, Intel a mnoho dalšími.