6. Národní konference transferu technologií v Plzni

Zástupci Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity se v termínu 17.5. – 18.5.2018 zúčastnili 6. Národní konference transferu technologií, která se konala v Techmania Science Centru v Plzni.

Tuto akci pořádala Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci se spolkem Transfera.

Účastníci měli možnost vyslechnout zajímavé prezentace a zároveň mohli mezi sebou sdílet své zkušenosti s transferem technologií s mezinárodním přesahem. V rámci konference vystoupil např. Ashley J. Stevens, který byl sedmnáct let ředitelem oddělení transferu technologií na Boston University, vyučoval kurzy komercializace technologií v Questorm School of Business na Boston University a současně je profesorem Osaka University.

V rámci večerního programu byla pro účastníky připravena prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdroj a druhý den možnost prohlédnout si vybraná technologická centra ZČU.

Za KTT JU zde byl přítomen celý projektový tým a pro všechny přítomné to byla zajímavá zkušenost a příležitost k získání nových myšlenek a možností dalšího rozvoje jednotlivých CTT v rámci svých regionů.