Seminář "Využití manažerských her ke vzdělávání zaměstnanců"

 Logo komplet

Dne 26. 4. 2018 proběhl v německém Grainetu seminář na téma „Využití manažerských her ke vzdělávání zaměstnanců“, který pořádala Kancelář transferu technologií ve spolupráci s Ekonomickou fakultou JU. Cílem semináře bylo především představit soustavně vyvíjené simulátory, které vznikají na Ekonomické fakultě a bývají využívány pro tzv. manažerské hry. Zájem o tento seminář projevili především zástupci z oblasti cestovního ruchu na německé straně.

V rámci semináře byly přítomným účastníků prezentovány také tato témata a instituce:

Střední hotelová škola v Grafenau – Robert Eberle

Město Volary – městský hotel a projekt Konopné lázně – starostka města Mgr. Et Bc. Martina Pospíšilová

JHK – projekt ARTISTIC –Ing. Martin Bartuška, Ph.D.

Pasovská univerzita – pozvání na konferenci – Dr. Felix Jeschke

Přítomní účastnící se aktivně zapojovali do diskuse a hojně navzájem referovali své zkušenosti z jednotlivých oblastí.

Tato akce byla realizována v rámci projektu č. 48: Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska podpořeného z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.