Seminář "GDPR a kybernetická bezpečnost"

logolink MSMT VVV hor barva cz

Dne 28.3.2018 uspořádala Kancelář transferu technologií v budově rektorátu Jihočeské univerzity seminář na téma „GDPR a kybernetická bezpečnost“. Seminář byl uspořádán v návaznosti na nařízení legislativy EU, které má vstoupit v platnost v květnu 2018, a kolem něhož je ještě stále mnoho otazníků, což potvrdil nebývalý zájem firem o toto téma. Na semináři se sešlo cca 40 zástupců z řad malých a středních podniků a byly zde vedeny zajímavé diskuze.

Kancelář transferu technologií plánuje zorganizovat na téma GDPR opakovaně seminář na podzim letošního roku, tedy s jistým odstupem po „spuštění“ resp. implementaci této tematiky v praxi. Dle dotazníkového šetření mezi návštěvníky tohoto semináře by byl zájem o seminář vztažený více na řešení konkrétních tíživých příkladů, které přináší praxe sama.

Seminář byl realizován v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Budování expertních kapacit – transfer technologií.