Návštěva zástupců Technologické agentury ČR na Jihočeské univerzitě

Dne 28.3.2018 organizovala Technologická agentura České republiky ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou seminář ohledně přípravy vyhlášení 2. veřejné soutěže v programu ÉTA, jehož cílem je podpořit společenské vědy, humanitní vědy a umění v zapojování do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

V dopolední hodinách byl předseda Technologické agentury se svými zástupci přijat na půdě Jihočeské univerzity panem prorektorem pro vnitřní hodnocení prof. Bohumilem Jirouškem. V rámci debaty bylo zejména oceněno, že TAČR rozšiřuje možnost získání dotací potenciálním příjemcům z oblasti humanitních a společenskovědních oborů.