Návštěva předsedy TAČR v Jihočeském kraji a Dolním Bavorsku

V tomto týdnu do našeho regionu zavítal předseda Technologické agentury ČR dr. Petr Očko, který se zajímal o přeshraniční aktivity v regionu Jihočeský kraj a Dolní Bavorsko. V rámci jeho návštěvy se setkal s jednatelem Euroregionu panem Kasparem Sammerem a lokálními politiky, zároveň navštívil i Campus Technische Hochschule Deggendorf, kde se setkal s jeho vedoucím panem Wolfgangem Dornerem.

Jihočeská univerzita je velmi ráda, že mohla být nápomocna sestavit tento program a představit zároveň i své aktuálně realizované projekty. Druhý den se předseda Technologické agentury dr. Očko zúčastnil WTT Formátu organizovaného v rámci přeshraničního projektu č. 48 Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska na téma "Péče o seniory a dlouhodobě nemocné", kde byl představen projekt samotný, vědecké novinky z Jihočeské univerzity Zdravotně sociální fakulty, a praktické zkušenosti na příkladu města Prachatice.