Setkání k přeshraniční spolupráci v Bruselu

Ve dnech 22.1. - 23.1.2018 se uskutečnilo setkání k přeshraniční spolupráci v Evropě regionů. Jednalo se o program pro zástupce politických aktérů, vysokých škol a zástupce spolků.

Jihočeská univerzita tam byla též zastoupena a představila dosavadní průběh přeshraniční spolupráce s Německem, respektive s institucemi v Bavorsku, které mají zájem o spolupráci, či které jsou zapojené v projektech.

Bavorsko a Česká republika vybudovali v minulých letech nutné politické podmínky pro dobrý rozvoj přeshraniční spolupráce. Posledních dvacet let je ve znamení úzké spolupráce a kooperace mezi vládami obou států.

K tématům, kde je možné nalézt užší propojení, bezesporu patří především oblast vzdělávání, stejně jako kultury a jiná další. Vzájemné propojování a zasíťování se dotýkají školního, univerzitního i společenského života. Evropské fondy pro regionální rozvoj podporují právě tuto spolupráci.