Návštěva CTT MENDELU

Část pracovníků Kanceláře transferu technologií v rámci rozvoje vnitřních lidských zdrojů absolvovali první z několika plánovaných tuzemských stáží na transferovém pracovišti v České republice.

Konkrétně se jednalo o Centrum transferu technologií CTT Mendelu. Během týdenní stáže se pracovníci navzájem seznámili s aktuálním nastavením ochrany duševního vlastnictví na obou univerzitách, způsoby komercializace, aktuálně běžících projektech a možnostmi další vzájemné spolupráce. Toto vzájemné setkání bylo přínosné a obohacující pro obě strany.

V závěru této stáže se pracovníci zúčastnili i zajímavého workshopu EKOinovační fórum s tématem “Udržitelné technologie pro budoucnost”.