Seminář "Péče o seniory a dlouhodobě nemocné"

 

op vvv

Dne 2. 11. 2017 proběhl v budově Rektorátu Jihočeské univerzity seminář "Péče o seniory a dlouhodobě nemocné" pořádaný Kanceláří transferu technologií ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou.

V rámci semináře byly prezentovány poznatky a zkušenosti z této oblasti ze strany fakulty na zástupce aplikační sféry, konkrétně Domovy důchodců. Zástupci fakulty představili fungování Zdravotně sociální fakulty a zejména její nabídku služeb v návaznosti na možnou spolupráci. Po skončení semináře následovala diskuze, v rámci které došlo i na řešení aktuálních problémů a zajímavostí co se týče oblasti sociální péče o seniory v ČR. 

Seminář byl realizován v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Budování expertních kapacit – transfer technologií. Tento projekt volně navazuje na přechozí úspěšný projekt Vybudování jihočeského a akademického centra transferu technologií v rámci Op VaVpI, který byl realizován v letech 2012-2015.