Tisková zpráva ke konání konference Znalostní a technologický transfer – Inovační region Jižní Čechy / Dolní Bavorsko

Dne 10. 5. 2017 se v prostorách českobudějovického SPA Hotelu VITA konala konference Znalostní a technologický transfer – Inovační region Jižní Čechy / Dolní Bavorsko, kterou pořádala Jihočeská univerzita ve spolupráci s Univerzitou Pasov a Podnikatelskou obchodní komorou pro Dolní Bavorsko.

Konference byla pořádána v rámci projektu Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska podpořeného z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

Cílem této konference byla podpora technologií a jejich přenosu mezi vědeckou a podnikatelskou sférou. Hlavním tématem konference byla podpora znalostního a technologického transferu mezi akademickou a aplikační sférou.

V rámci celodenního programu vystoupili jak zástupci veřejné, akademické i aplikační sféry. V 10:00 byl slavnostně zahájen konferenční program. Všechny přítomné přivítal rektor Jihočeské univerzity, docent Tomáš Machula, a seznámil s Jihočeskou univerzitou, jejími fakultami a výsledky komercializace. Následovaly uvítací řeči bavorského státního sekretáře pro vzdělání a vědu, Bernda Siblera, a prezidentky Univerzity Pasov, profesorky Caroly Jungwirth. Zajímavým bodem konference byla prezentace izraelského velvyslance Daniela Merona, který při této své první návštěvě Čech hovořil o strategickém partnerství Izraele a České republiky a o aktuálních trendech na poli inovací. V rámci své prezentace uvedl úspěšné příklady komercializace, jako jsou cherry rajčata, a nyní se rýsující lukrativní obchod Izraele s dodáváním pitné vody do států, které mají nedostatek pitné vody. Neméně zajímavé bylo i vystoupení náměstka Ministerstva zemědělství, pana Ing. Pavla Sekáče, který se svou kolegyní, doktorkou Pavlínou Adam, představil aktuálně připravované výzvy. Následovaly vystoupení zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Úřadu průmyslového vlastnictví, Národního parku Šumava, Technologické agentury ČR, Univerzity Pasov a dalších. V rámci konference měli účastníci možnost vyzkoušet i několik konkrétních produktů z univerzitní sféry – za zmínku stojí např. ochutnávka rybích produktů Fakulty rybářství a ochrany vod a piva minipivovaru Zemědělské fakulty. Bohatý program zakončila, a celým programem provázela, zástupkyně hlavního organizátora konference – vedoucí Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity, doktorka Růžena Štemberková. Účastníci konference měli dále možnost prakticky hovořit na daná témata v rámci Společenského večera, který navázal na program konference, a druhý den následoval fakultativní program, který zájemcům nabídl návštěvu několika konkrétních provozů – pivovaru Budějovický Budvar, minipivovaru Zemědělské fakulty a Jihočeského vědeckotechnického parku.

Konference se zúčastnilo přes 160 odborných návštěvníků, kteří měli možnost sdílet a vyměňovat navzájem své zkušenosti z praxe, načerpat inspiraci z odborných přednášek a seznámit se s novými inovacemi, které momentálně vznikají nebo již fungují v rámci akademické a aplikační sféry.


Prezentace z konference jsou k dispozici ZDE