Ivana Paďourková

úterý, 23 duben 2019 08:39

Seminář Příklady dobré praxe

Dne 12. 4. 2019 proběhl na Jihočeské hospodářské komoře seminář s názvem „Příklady dobré praxe v oblasti znalostního a technologického transferu“, který pořádala Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity ve spolupráci s Pasovskou univerzitou. Seminář byl určený všem zájemcům z řad malých a středních podniků a byl zaměřen především na uvedení příkladů dobré spolupráce mezi vědecko-výzkumnými institucemi a firmami. Své výsledky zde představili, kromě Kanceláře transferu technologií, i Biologické centrum Akademie věd Jihočeské univerzity, Jihočeský vědeckotechnický park a zástupce z Pasovské univerzity.

Ing. Petr Maršík z Biologického centra představil mimo jiné i nově vyvíjené robotické zařízení ToxiAuto, které slouží pro automatickou přípravu vzorků obsahující škodlivé látky a dále pohovořil například i o výzkumu týkající se zdraví včel, na jehož základě byla založena i pokusná včelnice v areálu samotného Biologického centra. Ing. Lenka Chrobočková v rámci semináře prezentovala činnost a nabídku služeb Jihočeského vědeckotechnického parku a představila i dvě úspěšné firmy – firmu Virtual Lab, která vznikla na základě účasti a následné výhry v soutěži Jihoczech v roce 2018, a firmu Hydroservis-Union, která byla podpořena z projektu Jihočeské podnikatelské vouchery a zabývá se optimalizací provozu malých vodních elektráren. Jako poslední prezentující vystoupil zástupce z Pasovské univerzity, konkrétně Institutu FORWISS, dr. Erich Fuchs, který zde prezentoval dva úspěšné projekty úspěšně fungující ve spolupráci s německou firmou Mesutronic – pro detekci cizích těles a pro kontrolu kvality ve výrobě.

Seminář byl realizován v rámci projektu č. 48 Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska, podpořeného z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

Autor: Ing. Ivana Paďourková, Kancelář transferu technologií 

 

Dne 11. 4. 2019 se zástupkyně Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity účastnila Česko-Bavorské konference pro výměnu znalostí a zkušeností ve výzkumu, vývoji a inovacích. Tuto akci pořádala Západočeská univerzita v Plzni, konkrétně Fakulta aplikovaných věd. Konference byla určena především pro všechny aktuálně běžící projekty v prioritní ose 1, cíle EÚS Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko a těšila se velkého zájmu, jelikož na ní bylo přihlášeno celkem 18 projektů. Účastníci měli možnost představit své projekty a informovat o jejich průběhu realizace, výstupech a dalších zkušenostech. Tato událost byla první svého druhu a kromě samotné publicity projektů byla účelně zaměřena i na prohloubení spolupráce mezi veřejnými institucemi a podniky v příhraničním regionu, a stejně tak i na rozšíření výzkumných sítí, což je hlavním smyslem programu EÚS prioritní osy 1.

Autor: Ing. Ivana Paďourková, Kancelář transferu technologií 

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou srdečně zvou na seminář s názvem "Duševní vlastnictví - způsoby jeho ochrany a využití", který se koná ve středu 17. 4. 2019 od 14:00 do 15:30. 

Více informací v pozvánce zde.

Účast na této akci je zdarma. 

Registrace prosíme na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Strategická pracovní skupina trhu práce České Budějovice (SPS) se opět sešla se všemi svými členy na vyhodnocení monitoringu regionálního trhu práce 2018. V rámci tohoto monitoringu byli její členové seznámeni s aktuálními výsledky na Jihočeském trhu práce a speciálně v okrese České Budějovice, zabývali se dále systémem pro lepší integraci a orientaci zahraničních pracovníků ve městě a v neposlední řadě byli obeznámeni s aktuální činností Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů v tomto odvětví.

Autor: RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Kancelář transferu technologií

Dne 13.3.2019 byla na Úřad průmyslového vlastnictví podána patentová přihláška s názvem „Způsob přípravy nanostrukturovaného superhydrofóbního povrchu s radiálním gradientem smáčivosti pomocí elektrického pole“, dále pak patentová přihláška „Příprava nanostrukturovaného superhydrofóbního povrchu s radiálním gradientem smáčivosti vytvářející kondenzační centra pomocí vložené masky“, a  zároveň přihláška užitného vzoru  „Zařízení pro přípravu nanostrukturovaného superhydrofóbního povrchu s radiálním gradientem smáčivosti“. Všechny tyto výsledky pocházejí z Přírodovědecké fakulty a jejich původce je pan doktor Ján Štěrba. Hrazeny byly částečně z projektů TAČR, INTERREG a průřezového projektu Podpora spolupráce Jihočeské univerzity s aplikační sférou. 

Autor: Petra Střelečková, Kancelář transferu technologií 

středa, 03 duben 2019 07:53

Pozvánka soutěž JIHOCZECH

pozvánka Jihoczech 2019

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity ve spolupráci s Univerzitou Pasov a Jihočeskou hospodářskou komorou srdečně zvou na seminář s názvem "Příklady dobré praxe".

Seminář se uskuteční v pátek 12. 4. 2019 od 10:00 hodin na Jihočeské hospodářské komoře v Českých Budějovicích. Kromě příkladů fungování znalostního a technologického transferu Kanceláře transferu technologií JU představí své zkušenosti i zástupci Biologického centra, Pasovské univerzity a Jihočeského vědecko-technického parku. 

Realizace semináře proběhne v rámci projektu č. 48: Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska podpořeného z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

Účast je bezplatná, registrace na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 8. 4. 2019. 

Pozvánka je ke stažení zdev německém jazyce zde

ETZ Text DCZ sRGB  EUHinweis DCZ sRGB

Kancelář transferu technologií i v letošním roce garantuje a lektoruje předmět Ochrana duševního vlastnictví na Jihočeské unvierzitě. Jedná se o předmět, který je nabízen studentům magisterského a doktorského studia, v rámci kterého jsou účastníci seznamováni se základy ochrany duševního vlastnictví, komercializací a jejími možnými způsoby a dále s procesním zajištěním ochrany duševního vlastnictví na Jihočeské univerzitě. Pro aktuální letní semestr se nahlásilo celkem 10 studentů, kteří tento předmět navštěvují. Letos poprvé jsou pro tento předmět využita i skripta Úvod do problematiky duševního vlastnictví, které Kancelář transferu technologií vydala.

Autor: RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Kancelář transferu technologií

pondělí, 18 březen 2019 10:22

Řídící rada JCTT se sešla opět po roce

Dne 6. 3. 2019 se sešla Řídící rada projektu OP VaVpI s názvem „Jihočeské univerzitní a akademické centrum transferu technologií“, aby zhodnotila naplňování dalšího roku udržitelnosti a aktivit jednotlivých Kanceláří transferu technologií, tedy Jihočeské univerzity a Biologického centra. Vedoucí obou Kanceláří transferu technologií představili své činnosti a aktivity za uplynulý rok a následně se v rámci Rady diskutovalo o aktuálním možném vývoji, projektových příležitostech a další směřování transferu technologií obou těchto institucí.

Autor: RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Kancelář transferu technologií

pondělí, 18 březen 2019 10:13

Proběhlo jednání Rady pro komercializaci

Dne 6. 3. 2019 proběhlo jednání Rady pro komercializaci za účasti člena předsednictva Technologické agentury ČR Ing. Pavla Komárka CSc. V rámci tohoto jednání byl představen aktuální stav jednotlivých řešených dílčích projektů TACR GAMA, které budou realizovány do konce letošního roku. Zároveň na jednání byli pozváni hlavní řešitelé čtyř aktuálně ukončených dílčích projektů k tomu, aby shrnuli průběh realizace svých dílčích projektů, dosažené výsledky a možnosti implementace těchto výstupů.

Rada pro komercializaci byla dále seznámena se stavem řešených dílčích projektů proof-of-concept v rámci projektu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020.

Zároveň Rada jednala o připravované soutěži JU INnovation.

Autor: RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Kancelář transferu technologií 

Strana 1 z 17