Realizace projektu Jihočeské Univerzitní a Akademické CTT končí

České Budějovice, 20. května 2015 – Dne 30. 4. 2015 byla na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (JU) a Biologickém centru AV ČR (BC) ukončena realizace projektu Jihočeské Univerzitní a Akademické CTT. Projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Celková výše dotace činila více než 56, 4 milionu korun.

Patenty

Seznam nabízených patentů:

crayfish006 small EP3339856A1 Method for Ethological Monitoring of Crayfish and System for this Method  paradni napad 2021

Systém pro sledování chování raků, který zajistí včasné odhalení znečištění vodního zdroje. (info Monitoring chování zde, info Analýza srdeční aktivity raka zde)

1500290uP.306339 Zařízení pro nakládání živých ryb

Zařízení pro nakládání živých ryb speciálně uzpůsobené pro nakládání ryb při výlovech menšího objemu. LICENCOVÁNO!

 

obilna semena P.307158 Způsob ošetření semen plazmatem a kmene houby Trochoderma virens

Speciální ošetření semen polních plodin, která jsou pak odolná vůči patogením činitelům v půdě a vyznačují se vysokou výnosností.

 

 DSCF3959 P.3P07309 Způsob bezkontaktní detekce zdravotního stavu ryb a zařízení k provádění tohoto způsobu

Zařízení pro bezkontaktní detekci zdravotního stavu ryb v jejich přirozeném prostředí bez nutnosti fyzického kontatku, zároveň umožnující průběžný monitoring zdravotního stavu.

 

čistička P.307519 Zařízení k čištění odpadní vody    transfera finalista cervena rgb 558px72ppi  

Zařízení pro čištění odpadní vody bez potřeby energetických vstupů a zásahů do terénu či velkých stavebních úprav. Vhodné pro místa se špatnou dostupností běžné infrastruktury.

 

rybnik P.307618 Zařízení ke zlepšování kvality vody na odtoku z rybníku

Unikátně navržený plovoucí mokřad pro zadržení nečistot unikající z odtoku rybníka. Zabrání znečištění okolních vod a okolní přírody.

 svet obd P.307619 Zařízení ke zlepšování kvality vody na odtoku z hráze rybníku 

 Unikátně navržený plovoucí mokřad pro zadržení nečistot unikající z hráze rybníka. Zabrání znečištění okolních vod a okolní přírody.

longhand P.307875 Zařízení pro dálkové ovládání potenciometrů elektronických přístrojů, zejména analogových hudebních zesilovačů  JU Innovation logo

 Unikátní příslušenství k hudebnímu zesilovači umožňující změnu hraného zvuku bez technického zásahu do zesilovače.

 

zelezo P.308162 Zařízení pro přípravu nanostrukturované superhydrofóbní povrchové vrstvy s radiálně symetrickým gradientem smáčivosti

Zařízení dokáže změnit strukturu povrchu tak, že je nepřilnavý a dokáže koncentrovat tekutinu do jednoho bodu.

inr2023 JU foto2 P.308653 Způsob přípravy černého česneku s antioxidační aktivitou a černý česnek připravený tímto způsobem  JU Innovation logo  o4292950 cir LICENCOVÁNO!

 Metoda výroby černého česneku pro zachování veškerých antioxidantů a vitamínů čerstvého česneku, ale bez nepříjemné štiplavé vůně a chuti. 

 

kurovec P.309464 Způsob sledování kůrovcových aktivit a systém k provádění způsobu sledování  JU Innovation logo   LICENCOVÁNO!

Speciálně uzpůsobená kamerová sonda pro preventivní kontrolu lesního porostu. 

les P.309627 Způsob sledování kůrovcovitých aktivit v lesních porostech a snímací zařízení pro pořizování kamerového záznamu povrchu kmene zkoumaného stromu LICENCOVÁNO!

Speciálně uzpůsobená kamerová sonda doplněná pomocným příslušenstvím pro preventivní kontrolu lesního porostu.

 

padli jablonove jpg denik 630 P.309786 Kmen entomopatogenní houby Lecanicillumattenuatum a způsob ochrany rostlin pomocí kmene entomopatogenní houby Lecanicillum atteuatum

Prostředek pro ochranu pěstovaných rostlin. Přírodní alternativa k chemickým pesticidům. Dokáže ochránit rostliny před hmyzem, roztoči a dokonce před chorobou padlí.

 

mleko P.309824 Zařízení pro automatizaci dojíren s manuální obsluhou dojících strojů

Automatizovaný stroj pro obsluhu dojících strojů.

 

pedal P.309832 Pedál pro ovládání hudebních přístrojů

Speciálně upravený MIDI pedál pro zjednodušení ovládání pedálu při živém hraní.

 

nanoprint P.309846 Způsob nanotisku z nanočástic a zařízení pro nanotisk z nanočástic

Nanotiskárna pro exaktní tisk z jakéhokoliv kovu.

 

midiprojektor P.309875 Zařízení pro nožní přepínání programů a/nebo zvuků na hudebních přístrojích určených pro živé hraní

Sestava běžně dostupných zařízení opatřená řídícím SW pro velmi přehledné zobrazení tlačítek na MIDI pedálu při živém hraní.

 

respirato P.309899 Substrát s antimikrobiální úpravou, zejména pro respirační masky a vzduchové filtry

 Antimikrobiální substrát zajišťující vysokou rychlost uvolňovaných látek s antimikrobiálními vlastnostmi, čímž je docíleno redukce virů nebo bakterií na často dotýkaných předmětech.

 

Pro více informací o patentech nás neváhejte kontaktovat:

Kancelář transferu technologií

Telefon: +420 702 027 182

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a

370 05 České Budějovice

 

 

 

 

 

 

Setkání podnikatelů a zástupců Zemědělské fakulty JU

Výzkum a vývoj pro firmy z oblasti potravinářství, v tomto duchu se neslo setkání zástupců Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity s podnikateli, které se uskutečnilo na půdě Jihočeské hospodářské komory v úterý 19. 5.  O tom, že se jedná o aktuální téma, svědčil velký zájem ze strany účastníků, kterých se sešlo téměř pět desítek. Záměrem setkání bylo představit nové technologie vyvíjené akademickou sférou, které přinášejí nové možnosti ve výrobě či zpracování produktů

Přírodovědecká fakulta

Přírodovědecká fakulta

Kdo jsme?

Přírodovědecká fakulta JU vznikla v roce 2007 z Biologické fakulty JU rozšířením biologicky zaměřeného studia o chemické, matematické, fyzikální a informatické obory. Součástí nabízených studijních programů je také vzdělávání budoucích středoškolských učitelů. PřF JU v současné podobě umožňuje výběr vhodného oboru, popřípadě kombinace oborů, zájemcům s širokým spektrem představ o zaměření studia a budoucím uplatnění: absolventi fakulty se mohou uplatnit v různých oblastech přírodovědného výzkumu, ve vysokém a středním školství, ale také v institucích státní správy, ve zdravotnických zařízeních nebo v soukromém sektoru. PřF JU je nejen vzdělávací, ale také úspěšnou vědecko-výzkumnou institucí. Zájemcům o vědeckou práci umožňuje již během studia pracovat ve vědeckých týmech, kde se mohou zapojit i do mezinárodních výzkumných projektů a nezřídka zde slaví své první badatelské úspěchy. Dlouhodobým záměrem PřF JU je podpora výjezdu studentů na zahraniční specializovaná pracoviště a univerzity. Cílem je zprostředkování nejnovějších poznatků, odlišných vědeckých přístupů a jazykové zdokonalení studentů. Podle nezávislých studií se PřF JU řadí mezi přední výzkumně orientované přírodovědné fakulty v republice. Stejné výsledky vykazuje i na základě hodnocení škol podle metodiky Rady vlády pro výzkum a vývoj. PřF JU během své existence navázala četné spolupráce s významnými tuzemskými i zahraničními výzkumnými institucemi a vysokými školami.

Co děláme a pro koho?

Fakulta se v současné době organizačně člení na ústavy, které zajišťují rozvoj nových nebiologických přírodovědných oborů a na katedry biologických oborů. Nedílnou součástí života fakulty je její spolupráce s pracovišti Akademie věd ČR v regionu. Přírodovědecká fakulta JU sdílí s Biologickým centrem AVČR jeden areál, část vyučujících PřF JU se rekrutuje ze zaměstnanců BC AVČR, mnozí studenti pracují na svých projektech pod vedením odborníků na pracovištích AVČR. Přírodovědecká fakulta se v současné době člení na následující katedry a ústavy:

 • Katedra botaniky

 • Katedra biologie ekosystémů

 • Katedra fyziologie rostlin

 • Katedra fyziologie živočichů

 • Katedra genetiky

 • Katedra molekulární biologie

 • Katedra medicínské biologie

 • Katedra parazitologie

 • Katedra zoologie

 • Ústav chemie a biochemie

 • Ústav fyziky a biofyziky

 • Ústav matematiky a biomatematiky

 • Ústav aplikované informatiky

 • Oddělení jazyků

Proč existujeme?

Přírodovědecká fakulta se především zaměřuje na vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. V bakalářském stupni je možné studovat následující programy: Biologie, Biofyzika, Biological Chemistry, Biomedicínská laboratorní technika, Péče o životní prostředí, Aplikovaná informatika, Chemie, Fyzika, Měřící a výpočetní technika, Odborné vzdělávání pro budoucí středoškolské učitele.

Magisterské programy nabízí řadu biologických oborů a specializací na následujících katedrách: Botanika, Biologie ekosystémů, Fyziologie živočichů, Genetika, Molekulární biologie a biochemie, Obecné biologie, Parazitologie, Zoologie. Další přírodovědné obory jsou zajišťovány několika nově vzniklými ústavy: Chemie a biochemie, Fyzika a biofyzika, Aplikovaná informatika, Matematika.

Přírodovědecká fakulta JU se od počátku své existence profiluje jako výzkumná fakulta s velkým důrazem na vědeckou výchovu ve studijních programech, zejména doktorských. To se samozřejmě odráží i ve výsledcích hodnocení vědecké práce PřF JU ve srovnání s ostatními fakultami v ČR.

Kam směřujeme?

Přírodovědecká fakulta (Biologická fakulta) Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je od samotného počátku své existence budována jako výzkumná fakulta na rozhraní s jihočeskými resp. Českobudějovickými pracovišti Akademie věd České republiky. Ambice výzkumné fakulty zůstává hlavním dlouhodobým cílem směřování fakulty. Jedním z hlavních důvodů pro rozšíření tématické portfolia původní biologické fakulty bylo vytvořit podmínky pro výrazné posílení moderní vědy o živé přírodě důrazem na vazbu s ostatními obory přírodních věd (chemie,fyzika), matematiky a informatiky. Jejich těsná spolupráce a pronikání do biologických věd ve vědecké práci i studijních programech je podmínkou k tomu, aby fakulta držela krok v mezinárodním/světovém kontextu. Cestou k udržení a dalšímu posilování mezinárodní reputace fakulty je trvalý důraz na formální i neformální mezinárodní kontakty, výměnu studentů v rámci společných projektů, ale také učitelů sdílejících nové zkušenosti moderního špičkového výzkumu.

Kde nás najdete?

//mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=s@st=s@ssq=přírodovědecká fakulta ceske budejovice@sss=1@ssp=113826924_122580684_156753004_156626636@x=133202715@y=131997230@z=11" target="_blank">Zobrazit mapu

Kontaktní údaje

adresa:

Branišovská 1160/31

370 05 České Budějovice

IČ: 60076658
Tel.: +420 387 772 244
Fax: +420 385 310 366
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://www.prf.jcu.cz

Katedra botaniky

Katedra biologie ekosystémů

Ústav fyziky a biofyziky

 

Katedra experimentální biologie rostlin

Katedra fyziologie živočichů

Katedra genetiky

Katedra parazitologie

Ústav matematiky a biomatematiky

Ústav chemie a biochemie

 

Katedra zoologie

Ústav aplikované informatiky

Katedra molekulární biologie

 

Čínské zkušenosti s transferem technologií

Zástupci Kanceláře transferu technologií  Jihočeské univerzity (KTT JU) se po návštěvě Číny vrátili s novými kontakty, tématy pro potenciální spolupráci a především zkušenostmi z oboru transferu technologií.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Kdo jsme?

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) je veřejnou vysokou školou univerzitního typu, která byla zřízena již v roce 1991. V podmínkách ČR v oblasti vysokoškolského vzdělávání zaujímá specifické postavení. Specifikem jak výukové, tak výzkumné činnosti JU je symbiotické soužití v rámci jednoho kampusu s ústavy Biologického centra AV ČR, v. v. i. (BC AV ČR) – v současnosti největší mimopražské instituce AV ČR. Lze říci, že z hlediska studijního profilu je JU školou, která zahrnuje širokou škálu studijních oborů ekonomických, humanitních, pedagogických, přírodovědných, teologických, uměleckých, zdravotně sociálních a zemědělských. V současné době je ustálena a zpřehledněna struktura součástí JU a nově uskupené fakulty jsou na prahu nového rozvoje především kvalitativní povahy. S téměř 13 tisíci studenty je JU univerzitou střední velikosti v rámci ČR, avšak v podmínkách Jihočeského kraje jedinou takového významu s přirozeným spádovým centrem Jihočeského, Středočeského, Plzeňského kraje a kraje Vysočina, se silnými vazbami na Horní Rakousko a Dolní Bavorsko. JU je výzkumně orientovanou vysokou školou, kdy téměř čtvrtinu rozpočtu tvoří prostředky na výzkum a vývoj, přičemž za poslední období došlo ke zřetelnému nárůstu tohoto typu financování právě vysoce aktivní a efektivní činností výzkumných týmů.

Co děláme a pro koho?

Vzdělávání

Zajišťujeme terciární vzdělání (v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech) a dále další vzdělávání např. „Univerzita třetího věku“. Jsme otevřeni všem uchazečům o studium bez rozdílu pohlaví, rasového a etnického původu, věku, náboženství nebo sexuální orientace apod. Vytváříme podpůrné mechanismy, a to např. stipendia, zprostředkování ubytování a stravování apod.

Věda a výzkum

Realizujeme vědecko-výzkumnou činnost v ekonomických, humanitních, pedagogických, přírodovědných, teologických, uměleckých, zdravotně sociálních a zemědělských oblastech sledující současné a budoucí požadavky společnosti.

Spolupráce s praxí

Vychováváme odborníky pro trh práce s odpovídajícími znalostmi a kompetencemi, v rámci celoživotního vzdělávání nabízíme studium orientované na výkon povolání a zájmovou činnost. Poskytujeme služby s vysokou přidanou hodnotou při řešení přírodovědných, technických a humanitních problémů pro aplikační sféru (např. firmy, municipality, státní organizace apod.).

Kam směřujeme?

JU se chce stát vysoce konkurenceschopnou univerzitou 21. století, která si upevnění své významné postavení v žebříčku českých vysokých škol a bude zajišťovat a realizovat vzdělávání, vědu a spolupráci s praxí v nejvyšší kvalitě a s vysokou přidanou hodnotou.

Prioritní okruhy

 • rozvoj kvality i rozsahu pedagogické činnosti a doplňkových funkcí
 • rozvoj excelence a relevance v oblasti tvůrčí činnosti
 • rozvoj a optimalizace systému řízení
 • rozvoj a řízení lidských a materiálně-technických zdrojů

Dlouhodobé cíle

 • zvyšování kvality a excelence akademických činností s ohledem na profilaci jednotlivých součástí
 • zvyšování relevance aplikovaného výzkumu
 • inovace systému komercializace včetně forem spolupráce se subjekty hospodářské praxe v oblasti transferu technologií
 • prohlubování internacionalizace pedagogické činnosti a tvůrčích aktivit
 • posilování prvků profesionalizace v řízení včetně pokračování centralizace odborných obslužných funkcí
 • rozvoj dalšího a celoživotního vzdělávání

Kontaktní údaje

Adresa

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakuta
Studentská 13
370 05 České Budějovice

IČ: 60076658
Tel.: 389 032 022
Fax: 387 772 033
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://www.jcu.cz

Kde nás najdete?

Zobrazit mapu

 

Úvod - B4i

Hledáte konkrétní službu, přístroj, odborníka na konzultaci, partnera pro smluvní nebo společný výzkum? Využijte databázi Bridge4Innovation

 

cara odd

Třeboňské setkání řasových biotechnologů

30.11.2015 proběhlo v Centru ALGATECH Mikrobiologického ústavu AV ČR v Třeboni první setkání řasových biotechnologů České republiky. Zastoupeno zde bylo 5 výzkumných pracovišť Akademie věd České republiky, 3 univerzitní pracoviště a 5 privátních firem, svou práci představili nejvýznamnější čeští odborníci na řasovou biotechnologii. 

Test

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Fakulta rybářství a ochrany vod
Ústav: Ústav akvakultury
Ulice: 458/102
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Tel.: +420 387 774 614
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Specifikace

Laboratoř je zapojena do projektu hodnocení migrační prostupnosti toků v ČR, ve kterém řeší problematiku migrační průchodnosti nově postavených rybích přechodů v povodí Vltavy a ve vybraných lokalitách Libereckého kraje.Ve spolupráci se správami CHKO, NP Šumava a KRNAP se laboratoř zabývá monitoringem ichtyofauny a hodnocením ekologické stability rybích společenstev toků a nádrží v chráněných oblastech. Vyhodnocuje stávající způsoby rybářského obhospodařování, navrhuje a sestavuje nové metody rybářského managementu podporujícího biodiverzitu a ekologickou stabilitu vodního prostředí.

Ukázka:  

Podmínky

Individuálně dohodnuté předem.

 

Aktuálně z Kanceláře transferu technologií JU

15. 3. 2016 - Přinášíme vám stručný přehled událostí za poslední období  

«ZačátekPředchozí12345678910NásledujícíKonec»
Strana 1 z 51