Chov ryb a rybniční hospodářství

Poradenství v chovu ryb v rybniční akvakultuře

Služby a konzultační činnosti v oblasti rybářského managementu volných vod, ochrany ryb a mlžů ve volných vodách, migracemi ryb a zprůchodňováním migračních bariér na vodních tocích, hodnocením kvalitativních vlastností rybí svaloviny, rybničním managementem hospodářsky významných druhů ryb apod.


Hodnocení rybničního hospodaření a problematiky stability nákladů na krmivo v polointenzivním chovu
Laboratoř vyhodnocuje stávající způsoby rybářského obhospodařování, navrhuje a sestavuje nové metody rybářského managementu podporující biodiverzitu a ekologickou stabilitu vodního prostředí.

Laboratoř nabízí výzkum nových metod přikrmování hospodářsky významných druhů ryb. Řeší problematiku stabilizace nákladů na krmivo v polointenzivním způsobu hospodaření významných druhů ryb.