Skripta Úvod do problematiky duševního vlastnictví

Kancelář transferu technologií si dovoluje představit nově vzniklá skripta s názvem Úvod do problematiky duševního vlastnictví, která byla vytvořena v rámci realizace projektu Rozvoj kanceláře transferu technologií na Jihočeské univerzitě, reg. č. CZ.02.2.269/0.0/0.0/16_014/0000628. Tento projekt volně navazuje na přechozí úspěšný projekt Vybudování jihočeské a akademického centra transferu a technologií v rámci Op VaVpI, který byl realizován v letech 2012-2015.

Tato skripta jsou k dispozici ve formě online publikace a jsou volně dostupné všem zájemcům, ať už ze strany studentů, kteří na Jihočeské univerzitě mohou studovat právě předmět Ochrana duševního vlastnictví, tak i pro širokou veřejnost zajímající se o tuto oblast, např. návštěvníkům seminářů, workshopů či konferencí spojených s transferem technologií.

Skripta jsou ke stažení zde.