Seminář - zdravotnické prostředky

V úterý 6. listopadu 2018 proběhl v budově historického Karolina Univerzity Karlovy v Praze seminář uspořádaný Asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP).

Formou diskuze „u kulatého stolu“ (ve formátu přednesení krátkých ústních sdělení s následnou kolektivní výměnou názorů) byly projednávány záměry, cíle a zkušenosti spojené s transferem technologií a přenosem poznatků mezi akademickými a vědecko-výzkumnými institucemi a podniky vyrábějícími zdravotnické prostředky nebo je uvádějící na trh a do používání.

Cílem semináře bylo podpořit přímou spolupráci podniků a akademických institucí. Závěry a podněty z proběhlých diskuzí byly předloženy kompetentním institucím k dalšímu uplatnění v rámci podpory výzkumu, vývoje a inovací.

Za Jihočeskou univerzitu se semináře účastnili dva pedagogičtí pracovníci Zdravotně sociální fakulty – Mgr. František Dolák, Ph.D. a RNDr. Karel Roháček, CSc., který mimo jiné i aktivně působí na pozici technologického skauta.

Autor: RNDr. Karel Roháček, CSc., technologický skaut ZSF JU