Předmět Ochrana duševního vlastnictví opět ve výuce na Jihočeské univerzitě

Studenti Jihočeské univerzity mají možnost přihlásit se v nadcházejícím letním semestru již podruhé na předmět Ochrana duševního vlastnictví. Tento předmět rozšíří v letním semestru nabídku Zemědělské fakulty, přičemž je nabízen jako volitelný a průřezový pro všechny fakulty Jihočeské univerzity. K jeho zařazení do studijního programu došlo zejména z iniciativy vedoucí Kanceláře transferu technologií, dr. Štemberkové, a děkana Zemědělské fakulty, prof. Šocha.
Předmět je určen pro začátečníky v tomto oboru a poskytne studentům přehled o právních platných úpravách v celé paletě duševního vlastnictví, především pak v oblasti autorského práva a právní ochrany průmyslového vlastnictví, zejména vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek u nás i ve světě.

Důraz je dále kladen na pochopení v poslední době stále aktuálnějšího tématu tzv. třetí role univerzit – spolupráci s průmyslem a aplikační sférou reprezentovanou aktivitami označovanými jako „transfer technologií a znalostí´, neboli přenos výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Záštitu nad tímto předmětem převzala Kancelář transferu technologií, přednášejícími budou doktorka Štemberková, vedoucí kanceláře a Mgr. Petra Nováčková, manažerka ochrany IP.