Pozvánka na seminář ´ Představení aktuálních univerzitních projektů v oblasti výzkumu a inovací v EUREGIO´

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolujeme si Vás, ve jménu euroregionu Bavorský les – Šumava, pozvat k přeshraniční odborné konferenci s názvem „ Aktuální schválené vysokoškolské projekty v oblasti výzkumu a inovací v euroregionu“.
Potěšilo by nás, kdybychom Vás mohli přivítat


dne 24. listopadu 2016
v 10:00 – 15:30 hodin
na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích v aule budovy Bobík
na adrese Branišovská 1645/31A, 370 05 České Budějovice


Bude představeno 6 přeshraničních velkých projektů, které byly podpořeny z programů přeshraniční spolupráce v česko-bavorsko-rakouském příhraničním území. Cílem je představit tyto projekty veřejnosti a v lepším případě navázat výměnou zkušeností mezi univerzitní výzkumnou oblastí a komunální sférou.
Program připravily všechny tři sekce Euregia ve spolupráci se znalostní platformou pro vysoké školy Evropského regionu Dunaj-Vltava.
Pozvány jsou kromě členů Euroregionu a dalších zainteresovaných obcí z příhraničí také vysoké školy, regionální politici, úřady přeshraničních programů a další zapojené instituce.
Trilaterální symposium bude simultáně tlumočeno. Občerstvení je zajištěno.

Z organizačních důvodů Vás prosíme o Vaše přihlášení nejpozději do 2. listopadu 2016 u jedné z tří následujících kanceláří


Bavorsko: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Horní Rakousko: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Česká republika: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program:


1) Uvítání doc. Tomášem Machulou, Ph.D., Th.D., rektorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


2) Uvítání Ing. Liborem Pickou, předsedou euroregionu Šumava – Jihozápadní Čechy


3) Vstupní přednáška prof. RNDr. Tomáše Polívky, Ph.D., prorektora pro vědu a výzkum z Jihočeské univerzity

4) Prezentace projektů s následným prostorem pro otázky a diskuzi


Budování vědeckého a technologického transferu v příhraniční oblasti jižní Čechy/Dolní Bavorsko
Cílem programu ETZ Bavorsko - Česká republika
Projektový partner: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita v Passově
RNDr. Růžena Štemberková, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

MatemaTech – skrze matematiku k technice
Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
Projektový partner: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Johanna Keplera v Linzi, Jihočeská hospodářská komora, Vysoká škola pedagogická – Horní Rakousko, Soukromá vysoká škola pedagogická diecéze Linz
Univ. Prof. DI Mag. Dr. Dr.h.c. Markus Hohenwarter, Univerzity Johanna Keplera v Linzi

CompStor – kompetenční centrum pro akumulaci energie
Program INTERREG V A Rakousko – Bavorsko
Projektový partner: Technologické centrum Energie (TZE) vysoké školy pro aplikovanou vědu Landshut, FH Oberösterreich Forschungs und Entwicklungs s.r.o., Wels
Dipl. Ing Martina Thurnreiter, Technologické centrum Energie v Ruhstorf a.d. Rott

(20 minutová pauza)

BDZOS – Internationales Big Data Zentrum východní Bavorsko – jižní Čechy
Cíl programu ETZ Bavorsko – Česká republika
Projektový partner: Vysoká škola technická Deggendorf – TC Grafenau, Technologické centrum Písek, Jihočeská hospodářská komora
Dr. habil. Robert Hable, Technologický kampus Grafenau

Přeshraniční spolupráce v oblasti energetiky
Cíl programu ETZ Bavorsko – Česká republika
Projektový partner: Východobavorská vysoká škola technická Amberg-Weiden, Západočeská univerzita v Plzni (a dalších 6 projektových partnerů z Bavorska a České republiky)
Ing. Roman Gášpár, Západočeská univerzita v Plzni


Industrial Service Excellence Monitor – Produkty dodané z podniku pro průmyslové, znalostní služby
Program INTERREG V-A Rakousko – Bavorsko
Projektový partner: FH Oberösterreich Forschungs- und Entwicklungs s.r.o., Univerzita v Pasově
Mag. David Tempelmayr, FH Oberösterreich

5) Shrnutí a závěrečné slovo: Kaspar Sammer, jednatel Euregionu Bavorský les - Šumava-Unterer Inn

6) Závěr a diskuse

 

POZVÁNKA KE STAŽENÍ

logo Euroregio