PATLIB volil nový výbor

PATLIB, střediska patentových informací, která založil Evropský patentový úřad schvalovaly nové členy svého řídícího výboru.

Na summitu PATLIB v roce 2019 přijali zástupci středisek patentových informací ("PATLIB") z celé Evropy v dokumentu nazvaném Porto Paper soubor doporučení, jejichž cílem je posílit podporu sítě PATLIB ze strany Evropského patentového úřadu. Na základě těchto doporučení byl zřízen v roce 2020 sedmičlenný výbor. Výbor má ustanovené dvouleté funkční období a každý představitel může participovat maximálně dvě po sobě jdoucí funkční období.

Z tohoto důvodu proběhla na začátku roku 2023 nominace nových členů a z celkových 16 členů bylo zvoleno 7 nových členů výboru. Jednou z opětovně zvolených členek je i RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA, která opět bude zastupovat v rámci Evropy celou Visegrádsku oblast.

PATLIB Visual text small with text  epo logo 160b