Udělení ocenění JU INNOVATION

Při příležitosti zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity dne 15.3.2023 bylo předáno ocenění za účast v soutěži JU INNOVATION. 

Čestné uznání bylo uděleno inovativní technologii z Fakulty rybářství a ochrany vod, "Přelivový žlab pro skrápění biofiltru a skrápěcí biofiltr s tímo přelivovým žlabem", původce je pan Ing. Ján Regenda, Ph.D.

a inovativnímu výrobku z Fakulty zemědělské a technologické, "Obohacený jogurt se zvýšeným obsahem proteinů a s rostlinnými antioxidanty", původci jsou Ing. Hedvika Bártová, doc. Ing. Eva Samková, Ph.D., doc. Ing. Eva Dadáková, Ph.D., Ing. Jan Bedrníček, Ph.D., Ing. Karolína Hálová, Ing. Kristina Hradilová, doc. MVDr. Lucie Hasoňová, Ph.D., Bc. Simona Honesová, Ing. Hana Leherová.

Vítězem soutěže se stala inovativní technologie z Přírodovědecké fakulty, "Kamerová sonda pro monitoring kůrovce ve vyšších patrech lesních porostů", původci jsou Ing. Milan Novák, Ph.D., RNDr. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Ladislav Ptáček, Ph.D., Mgr. Jakub Geyer , Mgr. Markéta Davídková, Ph.D.

IMG 9988

JU Innovation logo