Inkubátory a vědeckotechnické parky v česko-bavorském příhraničí

Nově vydavá brožura nabízí přehledný výčet a stručné představení podnikatelských inkubátorů a vědeckotechnických parků, které se nacházejí v regionech česko - bavorského příhraničí. 

Česká verze brožury ke stažení pod odkazem zde.

Německá verze brožury ke stažení pod odkazem zde.

Europaregion logo