ISP Cyber COP - kybernetická bezpečnost na PřF JU

V dílčím projektu v programu TAČR GAMA 2 je v rámci proof-of-concept aktivity realizováno ověření nástroje pro zjištění tzv. kybernetické bezpečnosti.

Hlavním řešitelem projektu jen pan Ing. Jan Fesl, Ph.D. Jak je toto neustále velmi aktuální téma řešeno vědeckými pracovníky z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity lze shlédnout v krátkém video příspěvku zde.

Logolink GAMA 2 55