Spolupráce Pedagogické fakulty JU a ZŠ Národní Prachatice

Rozbíhající se dílčí projekt Pedagogické fakulty v programu TAČR GAMA zaměřený na ověření konceptu metodiky pro distanční výuku v předškolním vzdělávání bude díky aktivitě a komunikaci hlavních řešitelek rozšířen o další stupeň. Kancelář transferu technologií, která celý projekt TAČR GAMA administruje, propojila Pedagogickou fakultu na ZŠ Národní Prachatice a díky jejímu alternativnímu předškolnímu vzdělávání Montesori, bude výstup projektu ověřen i pro tento alternativní druh předškolní výuky.

 

jctt pozitiv     PF RGB POSITIVE       narodka