Portál Vědavýzkum.cz pomáhá propagovat výsledky VaV Jihočeské univerzity

Vlivný portál Vědavýzkum.cz zveřejňuje novinky ze světa vědy a výzkumu a své příspěvky si pečlivě vybírá. Zejména proto nás velmi těší, že se v minulém týdnu na portále objevili hned dva články týkající se Jihočeské univerzity a zde realizovaného transferu technologií.

 

Prvním článkem je interview s panem doc. Jakubem Bromem ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity a to na téma aplikace výsledku jeho vědecko výzkumné činnosti do komerční sféry. Konkrétně se jedná o SW RemoteGuard, který je zároveň výstupem projektu TAČR GAMA TG03010027 zaměřeného na tzv. proof-of concept aktivity. SW pomocí dat z družice dokáže vyhodnotit kvalitu vody ve vodních náržích. Služby budou nabízeny přes e-shop "remotewaterquality.cz". Je to vůbec první případ na JU, kdy je výsledek VaV činnosti nabízen on-line cestou.

Odkaz na celý článek zde.

Druhý článek zveřejněný na portále Vědavýzkum.cz je souhrn činnosti Kanceláře transferu technologií na JU zaměřené na komunikaci s firemní sférou. Hlavním podnětem bylo zdůraznit, že i v současné nelehké "covidové" době se KTT JU daří navazovat kontakty s firmami a úspěšně v rámci spolupráce uzavírat smluvní ujednání či podávat společné grantové žádosti.

Odkaz na celý článek zde.