Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska/ Aufbau des Wissens- und Technologietransfers im Grenzraum Südböhmen/Niederbayern

Projekt podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko v programovém období 2014-2020.

ETZ Text DCZ sRGB

EUHinweis DCZ sRGB

 

 

Základní informace o projektu:

Název projektu: Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska/ Aufbau des Wissens- und Technologietransfers im Grenzraum Südböhmen/Niederbayern
Registrační číslo projektu:  48
Program: Přeshraniční spolupráce Česká republika - Bavorsko, prioritní osa 1b
Zahájení projektu:  1. 9. 2016
Ukončení projektu:  31. 8. 2019
Partner projektu: Univerzita Passau
Výše dotace:

593.789,45 EUR

Kancelář transferu technologií JU funguje na univerzitě od roku 2012. Jejím posláním je pomoci překlenout propast mezi vědeckými laboratořemi a komerční sférou. Od září 2016 je KTT zapojena do unikátního projektu, který propojí přeshraniční kanceláře transferu technologií mezi dvěma univerzitami - Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Univerzitou Pasov, jejíž kancelář transferu technologií je ještě o rok mladší než ta jihočeská. Bavorská univerzita byla vybrána proto, že s ní Jihočeská univerzita úzce spolupracuje a navíc se ve vědecké oblasti obě instituce dobře doplňují. Kanceláře budou kontaktním místem pro firmy, které mají zájem o spolupráci s univerzitami v oblasti výzkumu a vývojeAť už v českém nebo bavorském regionu. Díky projektu se uskuteční řada seminářů a konferencí, které místním komerčním subjektům představí, v čem jim mohou obě univerzity prospěšné.    

Prvním výrazným počinem tohoto projektu byla konference Znalostní a technologický transfer - Inovační region Jižní Čechy / Dolní Bavorsko pořádaná ve dnech 10. – 11. 5. 2017 v Českých Budějovicích.

Tisková zpráva z konference včetně fotogalerie je umístěna zde.